Vozatajské závody

Od roku 2011 se pořádají v Dolní Lomné pod záštitou obecního úřadu a ve spolupráci s jezdeckou stáji Martynkova obora Bahenec „Vozatajské závody“. Tato akce má za úkol v našem regionu propagovat a zviditelnit tak ojediněle a v dnešní době stále více populární vozatajské ježdění. Tento vozatajský sport má v naší republice bohatou historii a velice kvalitní výsledky, i když v našem regionu nemá takovou tradici.

Každoročně se zde schází kvalitní závodní pole jezdců, které se skládá z nejlepších jezdců ČR, účastníků a medailistů mistrovství České republiky a mistrovství světa (v soutěžích jednospřeží, dvouspřeží a také čtyřspřeží). Vzhledem k poloze naší obce a podpory Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko jsou zváni jezdci z České republiky, Polska a Slovenska.

Každoročně se zde schází kvalitní závodní pole jezdců, které se skládá z nejlepších jezdců ČR

[Harness racing]

Since 2011, the harness racing “Vozatajské závody” is held in Dolni Lomna under the auspices of the municipal office and in cooperation with riding stables Martynková obora Bahenec. This event’s goal is to promote and raise the profile of the rare and increasingly popular harness riding. This sport of harness race riding has a rich history and high-quality results in the Czech Republic, even though, it does not have such a tradition in the region. Every year, the quality group of racers that consists of the best riders of the Czech Republic, participants and medallists of the Czech Championship and the World Cup (competitions of singles, doubles and four-horse carts).

FOTO 2022

FOTOGALERIE