Slezské dny

patří bezpochyby k největším kulturním zážitkům v Dolní Lomné.
Po více než 55 let patří jeden víkend / v současné době květnový/ v roce prostorám národopisného areálu Slezským dnům. Jsou významnou folklórní událostí, která láká publikum z širokého okolí. Každoročně na podiích národopisného areálu vystupuje na 23 zahraničních i tuzemských folklorních souborů. Pravidelně jsou zvány soubory ze Slovenska, Polska a také jiných zemí. Tento velký svátek folkloru se řadí mezi nejoblíbenější toho druhu u nás. Zobrazuje v reprezentativním výběru převážnou část toho nejlepšího, co se uchovává v muzice, písních, tancích a krojové kultuře. Každoročně slavnosti obohacují doprovodné programy.

 

54. Slezské dny zahájil slovenský soubor Drevár

Zobrazuje v reprezentativním výběru převážnou část toho nejlepšího, co se uchovává v muzice, písních, tancích a krojové kultuře.

 

 

The festival Silesian

Days is undoubtedly one of the biggest cultural experiences in the village of Dolni Lomna.
For more than 49 years, the first or the second weekend in September belongs to the festival Silesian Days which takes place at the premises of Ethnographic Complex. This important folkloric event attracts visitors from wide area. Every year, 23 foreign and domestic folklore groups perform on the stages of the Ethnographic Complex. Groups from Slovakia, Poland and other countries are regularly invited. This great feast of folklore is among the most popular of its kind in the Czech Republic. It displays a representative selection of the best in music, dance and costume culture. Every year, the festival has a rich accompanying program

SLEZSKÉ DNY 2024

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME

Slezské dny jsou bohaté i na doprovodné programy. Mezi tradiční patří Jarmark řemeslné výroby s předváděním řemesel a zapojením účastníků včetně dětí do tradičních řemesel. Mohou si zde vyrobit např. vrbovou píšťalku, nazdobit hliněné ozdoby či upéct a poté namalovat medovníčky. Ve stylových dřevěnicích budou členové Matice slezské pořádat tzv. Slezský krmáš, kde se podávají tradiční jídla a pití, např. bramborové placky, jelítko se zelím, bachora a jiné lahůdky.

Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR,

sponzory jsou Třinecké železárny, Moravia Steel, a.s., Obec Dolní Lomná, Akvahelp Metal Praha, Pekárna Dolní Lomná.

Mediální partneři: www.lomnadolina.cz, ČRo Ostrava, televize NoE, 2zone media Jablunkov, Třinecký Hutník.