Rozhledna Tetřev

Rozhlednu Tetřev nalezneme nedaleko Kamenné chaty v severovýchodní části Beskyd (obec Dolní Lomná, oblast Velkého Polomu). Své jméno získala podle bývalého horského hotelu Tetřev, který stával v sousedství dnešní Kamenné chaty.

Rozhledna je pro návštěvníky dostupná zdarma 12 měsíců v roce,

Rozhledna Tetřev

Výchozí bod : žel.stanice Mosty u Jablunkova
Možnost parkování : parkování u Kamenné chaty / jen s povolením/
Rozvrh vzdáleností : 5km, 1h 20min pěšky
Výškový rozdíl : 944m n. m.
Náročnost : lehká
Možnosti občerstvení : Kamenná chata

 

 

Původní chata Tetřev zde byla vystavěna v roce 1924 díky snaze KČT Orlová. Kamenná chata pak byla dokončena o pět let později. V sousedství vznikla stavba obdobného vzhledu jako současná rozhledna s funkcí vodojemu. Když Tetřev v dubnu 1960 vyhořel, byl na jeho místě postaven nový horský hotel Tetřev. Své slávy dosáhl především v 60. a 70. letech minulého století. Po roce 1990 se však stal předmětem nezdařilých privatizačních pokusů a majetkových sporů, chátral a na počátku tisíciletí byl nabízen v dražbě. Objekt dnešní rozhledny rovněž chátral a byl využíván k ustájení domácího zvířectva. Osud hotelu Tetřev se naplnil v létě 2009, kdy byl zbourán. Nicméně již v té době existoval projekt na jeho budoucí vzkříšení.

Obrat k lepšímu nastal v roce 2011, kdy byl původní objekt vodojemu přebudován podle projektu Ing. Jana Havlíčka na turistickou rozhlednu. Na tuto akci získala společnost SN Hotel Tetřev, s.r.o., které objekt patří, dotaci ve výši 3,8 mil. Kč (při celkových nákladech 5,7 mil. Kč) z ROP Moravskoslezsko. Opravy proběhly v období jaro-podzim 2011 (zajišťovala je společnost Brand House s.r.o.) a zahrnuly demolici původní stavby při ponechání čtyř vyzděných kamenných sloupů a výstavbu nového objektu, dále zpevnění okolních ploch a vybudování přístupové komunikace. Vnitřní expozici – postery o přírodě a krajině Beskyd, připravila Správa CHKO Beskydy ve spolupráci s grafikem Ivo Sumcem, za finanční podpory Programu péče o krajinu MŽP.