Obec Horní Lomná

Horní

Lomná

Obec Horní Lomná leží v severovýchodní části okresu Frýdek-Místek v pohoří Moravskoslezských Beskyd zhruba 13 km od města Jablunkova v kopcovitém terénu pod Slavíčem, Malým a Velkým Polomem a Menším vrchem. Zastavěná část obce se rozkládá od severu k jihu k.ú. Horní Lomné. Celková rozloha území je 2 465 ha, z toho 2 120 ha tvoří lesy (86%), 261,6 ha zaujímá zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů (10,6%) a 83,4 ha tvoří zastavěné území (jen 3,4%). Celé katastrální území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Nejvýznamnější přírodní lokalitou je národní přírodní rezervace Mionší, o kterou se obec dělí se sousední obcí Dolní Lomnou.

 

Obec v náruči krásné přírody

Okolní překrásná přírodní scenérie nabízí všem návštěvníkům dostatek možností k relaxaci a odpočinku

 

video pozvánka

do údolí Lomné

Krása hor, Emoce, Romantika