O údolí

Poznejte

údolí

Beskydy svou kadeřavou zelení zasmušilých vrcholů, mírně modelovaných údolí a půvabem stále živých horských osad nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak především Těšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvědomíme sepjetí člověka s přírodou a jeho tvořivou činnost. Právě zde leží svérázný a donedávna poněkud opomíjený kout Beskyd – ÚDOLÍ LOMNÉ.

Tato asi 10 km dlouhá zelená DOLINA LOMNÁ představuje zvláštní beskydský mikrosvět, kde najde každý vnímavý milovník přírody skutečně vše – bystře tekoucí říčku s mnoha přítoky, horské louky a pastviny, vrcholky s překrásnými výhledy, horské chaty, rázovité obce a jako bonus nefalšovaný tajuplný prales, naprosto jedinečný přírodní fenomén – prales Mionší, který patří rozlohou mezi největší rezervace svého druhu v ČR jakých u nás už mnoho není.

Příjeďte nás navštívit, poznat romantiku hor a klidu.

 

Život zde v minulosti nikdy nebyl snadný. Z původních pasteveckých, nebo lépe řečeno salašnických osad se staly rozmachem průmyslu v kraji spíše dělnické kolonie nesoucí název Lomná. Až v roce 1900 byla obec rozdělena do dvou samostatných celků – Horní a Dolní Lomnou, čímž se staly nejmladšími obcemi na Těšínsku. Přes veškerý hutnický a obchodní rozvoj v blízkých městech bylo údolí Lomné stále poměrně izolovanou oblastí. První veřejná škola zde byla postavena v r. 1852 a např. autobusová doprava do tohoto poněkud zapomenutého koutu hor byla uvedena do provozu až v r. 1930. Dnes se jedná o jedno z nejvýznamnějších turistických center Těšínských Beskyd, které je místem, kde se snoubí klid a romantika hor s rozvíjející se nabídkou rekreačních služeb. Zatímco v létě můžeme po obou stranách Údolí Lomné putovat po desítkách kilometrech pečlivě značených chodníků a cyklotras, spočinout v přívětivém náručí hned šesti turistických chat a kochat se výhledy sahajícími až ke slovenským horám, v zimě pak DOLINA LOMNÁ výrazně a na dlouhou dobu ožívá díky třem lyžařským areálům. Snad lze bez nadsázky říci, že Údolí Lomné nemá v rámci této bohaté nabídky v Beskydech konkurenci.

Údolí Lomné se však nechlubí pouze přírodním bohatstvím. Živý je zde i folklór a snad právě proto nalezneme v Dolní Lomné rozsáhlý národopisný areál, kde se pořádá množství kulturních akcí a folklorních festivalů, regionálního, ale i mezinárodního formátu. Na tuto tradici pak navazuje vznikající Lomňanské muzeum, které má za úkol v dnešním globalizovaném světě nezapomenout na staré tradice, ale také na původní architekturu a na projevy lidové umělecké tvořivosti.

Za účasti Jarka Nohavici se oficiálním patronem celého údolí stala v létě roku 2011 socha „nejslavnějšího“ rodáka Franty Šišky – fiktivní postava svérázného „Lomňana“ ze známé Jarkovy písničky. Údolí Lomné je díky velmi dobré turistické infrastruktuře na nejlepší cestě stát se skutečným lídrem na poli rekreačních aktivit, stát se skutečným pojmem, který bude mít nejlepší zvuk daleko za hranicemi této krásné, stále ještě nedotčené krajiny.

Příjeďte nás navštívit, poznat romantiku hor a klidu.

Autoři stránek

VIDEO POZVÁNKA

do Údolí Lomné

Krása hor, Emoce, Výhledy