Euroregionální Lomňanský jarmark

Od roku 2008 se pravidelně pořádá vždy první sobotu v říjnu euroregionální jarmark v Dolní Lomné. Díky poskytnuté dotaci z Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska se podařilo zahájit každoroční pořádání akce, která se těší velkým zájmem (5 000 – 7 000 účastníků) a je ojedinělá v celém regionu. Každý následující ročník mimo svého stálého programu je o něco málo doplněn. K programu patří zejména: trh domácích zvířat, ukázky dobových řemesel, krajových výrobků, regionálních jídel, různé soutěže (nejlepší regionální jídlo, nejlepší domácí mok, soutěže v gorolských disciplínách, tanci a zpěvu, IQ test), závody furmanů atd. Jednotlivé ročníky euroregionálního jarmarku se těší stále větší návštěvnosti.