podzim barevne lesy roubenka ruc1 leto_dolnilomna podzim_barvy3 berani JARO3 buky

Beskydy svou kadeavou zelení zasmušilých vrchol, mírn modelovaných údolí a pvabem stále ivých horských osad nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak pedevším Tšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvdomíme sepjetí lovka s pírodou a jeho tvoivou innost. Práv zde leí svérázný a donedávna ponkud opomíjený kout Beskyd.
tte více >>>

TOP 20 PLACES TO VISIT IN LOMNA DOLINAUdálosti >>>   

LOMN DOLINA SLOVEM A OBRAZEM

Krtk dokument o dol Lomn


Aktuality


LETON FESTIVAL NA POMEZ ZRUEN

20.05.2020

Rozhodnutí vlády ve vci chystaného povolení konání letních kulturních akcí s omezeným potem divák se, bohuel, rovn zásadn týká 28.roníku našeho FESTIVALU NA POMEZÍ.
Proto je nám opravdu velice líto, e Vás o zrušení „Festivalu na pomezí“ musíme informovat.
Jménem celého festivalového štábu Vám pejeme pedevším pevné zdraví, dobrou náladu a v dnešní dob tolik potebný optimismus
Tšíme se, e se v píštím roce s Vámi všemi u nás v Dolní Lomné opravdu setkáme.

S pátelským pozdravem

Jarmila Kantorová, pedsedkyn Matïce slezské v Dolní Lomné
Josef Mlok Grim, dramaturg Festivalu na pomezí


51. Slezsk dny ZRUENY

21.04.2020
V letošním roce postihla celý svt pandemie koronaviru a bohuel se šíí dál. Situace se stále vyvíjí a ijeme ve velké nejistot. Co však víme ji te, e je v souasnosti zákaz shlukování osob ve vtším potu lidí, který jist potrvá a bude zejm stále platit. Pro zahraniní soubory jsou uzavené hranice, take jejich úast je nemoná. Naše soubory vlivem zákazu shlukování, uzavení škol a mimoškolních aktivit nemohly nacviit dostaten svá vystoupení.Po dlouhém zvaování se rozhodla Matice slezská v Dolní Lomné spolu s Programovou radou Slezských dn vlivem tchto událostí pro letošní rok 51. Slezské dny, které se mly konat ve dnech 22.-24. kvtna 2020, zrušit.
Zveme Vás proto pedbn k úasti na 52. Slezských dnech, které se uskutení ve dnech 21.- 23.5.2021.
S úctou
Jarmila Kantorová, pedsedkyn Matïce slezské v Dolní Lomné.

Archv akc

30.06.2012
ZDE naleznete fotoreporte z ji uskutennch akc v dol Lomn

Tip na ubytovn


Tip na ubytovn

Rodinn hotel U Studnky

Horn Lomn
Typ: Hotel
Ceny od
600 K
osoba / noc

Tip na ubytovn

Horsk hotel Kozubov

Milkov
Typ: Horsk chata
Ceny od
250 K
osoba / noc

Tip na ubytovn

Chata Lomn

Doln Lomn
Typ: Horsk chata
Ceny od
dohodou K
osoba / noc
 
 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze