podzim barevne lesy roubenka ruc1 leto_dolnilomna podzim_barvy3 berani JARO3 buky

Beskydy svou kadeavou zelení zasmušilých vrchol, mírn modelovaných údolí a pvabem stále ivých horských osad nemají široko daleko konkurenci. Vedle Valašska jsou to pak pedevším Tšínské Beskydy, kde si více jak kde jinde uvdomíme sepjetí lovka s pírodou a jeho tvoivou innost. Práv zde leí svérázný a donedávna ponkud opomíjený kout Beskyd.
tte více >>>

TOP 20 PLACES TO VISIT IN LOMNA DOLINAUdálosti >>>
Na letošním FESTIVALU NA POMEZÍ vystoupí mimo jinými Pavol Hammel
   

LOMN DOLINA SLOVEM A OBRAZEM

Krtk dokument o dol Lomn


Aktuality


LETON FESTIVAL NA POMEZ BUDE !!!

15.05.2021
Festival na pomezí by se ml uskutenit ve dnech 2.-3. 7. 2021.
Dle Jarmily Kantorové, pedsedkyn Matice slezské v Dolní Lomné festival bude.  Program pipravujeme, ekáme však na rozhodnutí Vlády R o podmínkách rozvolnní. Pokud budeme vdt bliší informace, budeme Vás informovat a také odkryjeme skvlý program, na kterém by ml vystoupit mimo jiné Pavol Hammel.


SLEZSK DNY 2021 ZRUENY

02.04.2021

Je nám opravdu velice líto, e jsme nuceni zrušit i další Slezské dny
Jménem celého festivalového štábu Vám pejeme pedevším pevné zdraví, dobrou náladu a v dnešní dob tolik potebný optimismus
Tšíme se, e se v píštím roce s Vámi všemi u nás v Dolní Lomné opravdu setkáme.

S pátelským pozdravem

Jarmila Kantorová, pedsedkyn Matïce slezské v Dolní Lomné

Archv akc

30.06.2012
ZDE naleznete fotoreporte z ji uskutennch akc v dol Lomn

Tip na ubytovn


Tip na ubytovn

Rodinn hotel U Studnky

Horn Lomn
Typ: Hotel
Ceny od
600 K
osoba / noc

Tip na ubytovn

Horsk hotel Kozubov

Milkov
Typ: Horsk chata
Ceny od
250 K
osoba / noc

Tip na ubytovn

Chata Lomn

Doln Lomn
Typ: Horsk chata
Ceny od
dohodou K
osoba / noc
 
 

N tip

N tip

N tip

Zimn verze